Địa chỉ: 88/1b Nguyễn Thái Học, Nha Trang, Việt Nam
Hotline: 0795 68 38 69